Välkommen till Bertlands Fastigheter

Vi är ett privatägt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter. Fastigheterna är belägna i västra Malmö nära centrum, parker och hav. Fastighetsbeståndet består till största delen av bostäder men vi har även kontorslokaler, affärslokaler, garage- och parkeringsplatser.

Vi satsar på ett högkvalitativt boende med bra service i en trevlig miljö för att ge våra hyresgäster ett trivsamt och tryggt boende.

Förfrågningar och intresseanmälan angående lediga lägenheter/lokaler/p-platser tas endast emot via vår intresseanmälan här på hemsidan, ej via telefon.

kopenhamnsv_3.jpg

Lediga Lokaler

Vi har ett ledigt förråd på Herrestadsgatan 11, 8m2, hyra 500:-månad, tillgängligt omgående Just nu har vi en ledig mc-plats på Hillerödsvägen.
20090629 021.JPG

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan till våra lägenheter.
basunen.jpg

Aktuellt

På Erikslustvägen 18-20 har byggandet av en ny hyresfastighet med 44 lägenheter påbörjats. Det går bra att redan nu ställa sig i kö via vår intresseanmälan till hyresrätterna i detta hus. Beräknad inflyttning april 2020.