Välkommen till Bertlands Fastigheter

Vi är ett privatägt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter. Fastigheterna är belägna i västra Malmö nära centrum, parker och hav. Fastighetsbeståndet består till största delen av bostäder men vi har även kontorslokaler, affärslokaler, garage- och parkeringsplatser.

Vi satsar på ett högkvalitativt boende med bra service i en trevlig miljö för att ge våra hyresgäster ett trivsamt och tryggt boende.

Förfrågningar och intresseanmälan angående lediga lägenheter/lokaler/p-platser tas endast emot via vår intresseanmälan här på hemsidan, ej via telefon.

Hillerod_gard.jpg

Lediga Lokaler

I vår fastighet på Höjagatan 3 kommer vi att ha två lediga lokaler under hösten 2022. En på 120 kvm och en på 188 kvm. Välkommen att kontakta fastighetsförvaltare Simon Hammarström vid intresse.
kopenhamnsvagen1.jpg

Intresseanmälan

Här kan du göra en intresseanmälan till våra lägenheter.
kopenhamnsvagen2.jpg

Aktuellt

Vi använder 100 % förnybar energi i samtliga fastigheter.