Välkommen till Bertlands Fastigheter

Vi är ett privatägt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter. Fastigheterna är belägna i västra Malmö nära centrum, parker och hav. Fastighetsbeståndet består till största delen av bostäder men vi har även kontorslokaler, affärslokaler, garage- och parkeringsplatser.

Vi satsar på ett hög kvalitativt boende med bra service i en trevlig miljö för att ger våra hyresgäster ett trivsamt och tryggt boende.

Förfrågningar och intresseanmälan angående lediga lägenheter/lokaler/p-platser tas endast emot via vår intresseanmälan här på hemsidan, ej via telefon.

BFAB 017.JPG

Just nu har vi mc-plats och förråd till uthyrning

På Hillerödsvägen har vi en ledig mc-plats och på Herrestadsgatan finns ett ledigt förråd.
20090629 021.JPG

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan till våra lägenheter.
Basunen ingång.jpg

Aktuellt

Vi hälsar 2 nya medarbetare varmt välkomna under nov månad. 14/11 börjar Per Dahlström att arbeta hos oss som målare och fastighetstekniker och 28/11 börjar Mats Blycker. Mats kommer att arbeta som snickare och fastighetstekniker. Under hösten genomförs tak- och fönsterbyte samt byte av ventilationssystem och nytt värmesystem på Hillerödsvägen 4 och 6 i energibesparande syfte. Arbetet beräknas vara klart i mitten av dec.