Välkommen till Bertlands Fastigheter

Vi är ett privatägt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter. Fastigheterna är belägna i västra Malmö nära centrum, parker och hav. Fastighetsbeståndet består till största delen av bostäder men vi har även kontorslokaler, affärslokaler, garage- och parkeringsplatser.

Vi satsar på ett högkvalitativt boende med bra service i en trevlig miljö för att ge våra hyresgäster ett trivsamt och tryggt boende.

Förfrågningar och intresseanmälan angående lediga lägenheter/lokaler/p-platser tas endast emot via vår intresseanmälan här på hemsidan, ej via telefon.

kopenhamnsv_3.jpg

Lediga Lokaler

Vi har inga lediga lokaler för tillfället.
20090629 021.JPG

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan till våra lägenheter.
basunen.jpg

Aktuellt

På Erikslustvägen 18-20 har projekteringen börjat för uppförande av en ny hyresfastighet med 41 lägenheter. Första steget är att riva den befintliga låga byggnaden och flytta elhuset, därefter påbörjas byggnation av den nya fastigheten. Det går bra att redan nu ställa sig i kö via vår intresseanmälan till hyresrätterna i detta huset. Beräknad inflyttning april 2020.