Välkommen till Bertlands Fastigheter

Vi är ett privatägt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter. Fastigheterna är belägna i västra Malmö nära centrum, parker och hav. Fastighetsbeståndet består till största delen av bostäder men vi har även kontorslokaler, affärslokaler, garage- och parkeringsplatser.

Förfrågningar och intresseanmälan angående lediga lägenheter/lokaler/p-platser tas endast emot via vår intresseanmälan här på hemsidan, ej via telefon.

BFAB 017.JPG

Just nu har vi mc-plats, garageplats och förråd till uthyrning

På Hillerödsvägen har vi en ledig mc-plats och en ledig gargeplats. På Herrestadsgatan finns ett ledigt förråd.
20090629 021.JPG

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan till våra lägenheter.
BFAB 017.JPG

Kontakta oss

Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.