Miljöarbete

1465.jpg

Vi lägger stort fokus på att göra vårt företag så miljövänligt som möjligt. Vi försöker ha långsiktiga miljömål och hålla oss uppdaterade på nyheter inom miljöområdet. Den största delen av vårt företags miljöpåverkan är energianvändning i form av el och värme till våra bostäder och lokaler. Vi har idag en värmeenergianvändning som ligger under genomsnittet i Sverige för hyresfastigheter.

Vad vi på Bertlands Fastigheter gör för att förbättra miljön:
• Korsörvägen 25 byggdes som ett lågenergihus som håller en mycket låg energiförbrukningsnivå.
• På Hillerödsvägen har vi precis avslutat en omfattande renovering som har medfört energibesparande åtgärder i form av tak/fönster-byte samt nytt ventilationssystem för värmeåtervinning.

• Vi har närvarostyrd belysning på allmänna utrymmen såsom tvättstugor, källare och trapphus.
• Vi använder endast miljövänliga vattenlösliga färger vid allt måleriarbete.
• Alla nyinstallerade köksmaskiner har energiklass A för minsta möjliga energiförbrukning.
• Alla nya hyreskontrakt innehåller förbud mot rökning i lägenheterna och tillhörande balkonger.
• Vi anslår allmän hyresgäst information bara i entréerna för att spara på papper och miljön.Miljömål som vi har som mål att uppfylla under 2017
• Vi uppmuntrar våra hyresgäster att använda autogiro istället för hyresavier på papper.

 

Vad kan du som hyresgäst bidra med för att förbättra miljön?


Det finns mycket man som enskild individ kan göra för att förbättra både sin egen närmiljö och minska energiförbrukningen och mängden avfall. Nedan följer några exempel:
• Värme och varmvatten förbrukning i lägenheterna står för en stor del av både energianvändningen och boendekostnaden. 

Här följer tips på vad du kan göra för att hushålla med energin:
•Placera inga stora möbler eller gardiner framför elementen eftersom det hindrar värmen att komma ut i rummet.                                                                                                                                     

• Byt till lågenergilampor istället för vanliga glödlampor (de drar bara 1/5 så mycket energi enligt Energimyndigheten).
• Stäng av alla apparater när de inte används. Apparater i standby-läge drar också ström. Glöm inte att dra ur mobilladdaren.
• Släck lamporna när du lämnar rummet.
• Duscha istället för att bada.
• Frosta av kyl och frys regelbundet.
• Diska inte under rinnande vatten.
• Rengör ventiler och filter regelbundet samt låt friskluftsventilerna vara öppna.
• Serviceanmäl droppande kranar och rinnande toalettstolar.
• Tvätta i så låg temperatur som möjligt. 


Källsortera och återvinn ditt avfall. I våra miljöhus finns källsortering för batterier, glas, papper, plast och matavfall. I miljöhusen finns anslag om var olika saker ska sorteras för att hamna rätt.