Miljöarbete


Vi lägger stort fokus på att göra vårt företag så miljövänligt som möjligt. Vi försöker ha långsiktiga miljömål och hålla oss uppdaterade på nyheter inom miljöområdet. Den största delen av vårt företags miljöpåverkan är energianvändning i form av el och värme till våra bostäder och lokaler. Vi har idag en värmeenergianvändning som ligger under genomsnittet i Sverige för hyresfastigheter samt att vi använder 100 % förnybar energi i samtliga fastigheter..

Vad vi på Bertlands Fastigheter gör för att förbättra miljön:

På kontoret har vi skaffat en lådcykel som transportmedel istället för bil när det är möjligt

•Vi har nyligen anlagt en stor rabatt på Hillerödsvägen 4-6 med blommande perenner och satt upp insektshotell för att gynna insekterna i stadsmiljön. Här finns även odlingslåda med kryddgrönt för de boende samt kompost för växtmaterial från balkonger och krukor.

• Vi har bokbytarlådor i våra miljöhus för hyresgästerna
• Korsörvägen 25 byggdes som ett lågenergihus som håller en mycket låg energiförbrukningsnivå.
• På Hillerödsvägen har en omfattande renovering gjorts som har medfört energibesparande åtgärder i form av tak/fönster-byte samt nytt ventilationssystem för värmeåtervinning.

• Vi har närvarostyrd belysning i allmänna utrymmen såsom tvättstugor, källare och trapphus.
• Vi använder endast miljövänliga vattenlösliga färger vid allt måleriarbete.
• Alla nyinstallerade köksmaskiner har energiklass A för minsta möjliga energiförbrukning.
• Alla nya hyreskontrakt innehåller förbud mot rökning i lägenheterna och tillhörande balkonger.

• Vi uppmuntrar våra hyresgäster att använda autogiro eller e-faktura istället för hyresavier på papper.

 

Vad kan du som hyresgäst bidra med för att förbättra miljön?


Det finns mycket man som enskild individ kan göra för att förbättra både sin egen närmiljö och minska energiförbrukningen och mängden avfall. Nedan följer några exempel:
• Värme och varmvatten förbrukning i lägenheterna står för en stor del av både energianvändningen och boendekostnaden. 

Här följer tips på vad du kan göra för att hushålla med energin:
•Placera inga stora möbler eller gardiner framför elementen eftersom det hindrar värmen att komma ut i rummet.                                                                                                                                    
• Stäng av alla apparater när de inte används. Apparater i standby-läge drar också ström. Glöm inte att dra ur mobilladdaren.
• Släck lamporna när du lämnar rummet.
• Duscha istället för att bada.
• Frosta av kyl och frys regelbundet.
• Diska inte under rinnande vatten.
• Rengör ventiler och filter regelbundet samt låt friskluftsventilerna vara öppna.
• Serviceanmäl droppande kranar och rinnande toalettstolar.
• Tvätta i så låg temperatur som möjligt. 


Källsortera och återvinn ditt avfall. I våra miljöhus finns källsortering för batterier, glas, papper, plast och matavfall. I miljöhusen finns anslag om var olika saker ska sorteras för att hamna rätt.