Tvättstugebokning


Tvättstugan har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvar för. Naturligtvis lämnar du tvättstugan i det skick du själv vill möta den. Det är trots allt bättre att göra rent efter sig själv än efter andra.
Tvättstugan är avstängd mellan kl 21.00 – 07.00 för att inte störa närboende grannar.

Regler
Du får bara boka en tvättid åt gången och det är viktigt att du håller din tid. Var rädd om maskinerna, följ instruktionerna noga. Då får du också bästa tvättresultatet. Klorin får inte användas för blekning och rengöring. Du får inte heller färga kläder eller tvätta mattor i maskinerna. Den som kommer efter kan få sin tvätt förstörd.

Glöm inte ta bort damm från torktumlarens luddfilter.