Nyinflyttad


Att tänka på vid inflyttning

Det är viktigt att alla ska känna sig säkra och trygga i sin boendemiljö. För oss på Bertlands Fastigheter innebär det att vi arbetar löpande med att utveckla byggnaderna och närmiljön så att eventuella problem förebyggs. Det kan gälla allt från säkerhetsdörrar, belysning, tillgång till källare och tvättstuga till portlås. Vi vet att välskötta och ordnade platser visar att någon bryr sig om miljön och skapar trygghet.  

Portkod
Numret till portkoden byts med jämna mellanrum och får inte lämnas ut till obehöriga. Tänk även på att inte släppa in någon obehörig i fastigheten. Se till att dörrar låses ordentligt efter dig. Portkoden är avstängd 21.00 – 06.00  

Det händer inte mig
Inbrott, brand, översvämning och olyckor kan drabba vem som helst. Du kan exempelvis bli ansvarig om ditt akvarium eller din tvättmaskin/diskmaskin börjar läcka och vatten skadar lägenheten eller grannars egendom. Tänk på att fukt kan uppkomma i källarutrymmen. Placera därför inte föremål direkt på golvet eller mot väggarna. Förvara inte heller stöldbegärliga tillhörigheter i lägenhetsförrådet.  

Polisanmälan
Om du haft inbrott är det viktigt att alltid göra polisanmälan - även om inget verkar stulet. Lämnar även information till fastighetsägaren.

Vanliga frågor
Hur lång uppsägningstid har jag?                                                                      

Uppsägningstiden är tre månader och räknas i hela kalendermånader.  Uppsägningar ska göras skriftligen via brev eller epost.

Något går sönder, vart vänder jag mig?
Uppstår ett fel eller skada i din lägenhet eller i gemensamma utrymmen som t.ex. tvättstugan, anmäl direkt på vår felanmälan så att felet inte förvärras. Det kan gälla allt från droppande kranar till att kylskåpet har stannat. Om ett fel uppstår med större skada som följd och du inte anmält det kan du bli ersättningsskyldig.

Rökning
Rökning är förbjudet i alla allmänna utrymmen såsom källarutrymmen, tvättstuga, trapphus m.m. För allas trevnad, kasta inte heller fimpar på marken utan ta hand om dina egna fimpar.

Husdjur
Har du husdjur får de inte springa lösa i området eller i trapphus. Du måste se till att de inte förorenar i eller runt fastigheterna. Rabatterna är ingen rastplats.  Använd alltid avföringspåse.

Fågelmatning
Du får inte mata fåglar från balkongen eller på marken runt husen, det kan dra till sig möss och råttor.

Cyklar, pulkor och barnvagnar
Dessa måste ställas i särskilda utrymmen och inte i trapphus och entréer. Utrymning vid brand samt utryckningspersonal måste alltid kunna komma fram. Föremål i trapphus ökar även brandrisken. Tänk också på att underlätta för städpersonalen.  

Trafik
Biltrafik på stenbeläggningarna är ej tillåtet.

Vatten
Vid inflyttning förvissa dig om var avstängningsventiler till vattenledningarna sitter i kök och badrum. Tappa inte upp badvatten och spola inte ut stora mängder vatten nattetid. Naturligtvis vet du också att man inte får spola ned annat än toalett-papper i wc-stolen. Håll avloppsbrunnarna rena för att undvika vattenskador.

Skräp
Skräpa inte ner vare sig i vår inom- eller utomhusmiljö. Detta gäller även cigarettfimpar. Var rädd om planteringar och annan gemensam utrustning. Grovsopor får inte placeras i trapphus eller källargångar på grund av den stora brandrisken samt att det förhindrar utrymningsvägar.

Förråd
Källar- och vindsförråd är märkta med lägenhetsnummer. Kontrollera ditt förråd regelbundet! Håll förrådet låst även om du inte använder det och förvara inga värdesaker i förrådet. Tänk på att vid extrema väderförhållande kan grundvatten tränga upp igenom bottenplattan. Ställ därför inget ömtåligt direkt på källargolvet som kan vattenskadas. Se även till att dörrar till källare/vind är stängda och låsta. OBS! Branddörrar ska alltid vara stängda. Tänk på att aldrig släppa in obehöriga i de allmänna utrymmena.

Ohyra
Skulle du få problem med t.ex. mjölbaggar eller pälsänglar, kontakta Anticimex som är skadedjursbekämpare. Kontakta oss först så du får veta namnet på vårt försäkringsbolag vilket du måste ange vid kontakt med Anticimex.