Hemförsäkring


Det är viktigt att ha en hemförsäkring även när man bor i hyresrätt för att skydda sig mot oförutsedda utgifter i samband med exempelvis vattenläckor och brand.