Brandsäkerhet


Kontrollera regelbundet din brandvarnare så att den är i funktion

Alla fastighetsägare är ålagda enligt lag att bedriva systematiskt brandskyddsarbete. Vi har därför tagit fram informationsmaterial som du är skyldig att ta del av.
 
Förvissa dig om var brandsläckarna på vinden och i källaren finns. Läs också bruksanvisningen på hur de ska användas. Brandvarnare finns också på vind och i källare.  

Självlysande skyltar på vind och i källare visar utrymningsväg.Cyklar
ska placeras så att de inte blir ett hinder för brandkåren.  Ställ din cykel i cykelställ.  

Barnvagnar och grovsopor
får inte placeras i trapphus eller källargångar på grund av den stora brandrisken samt att det förhindrar utrymningsvägar. Bensindrivna fordon eller gasbehållare får inte förvaras i källar- eller vindsförråd.
 

Läs igenom den utskickade broschyren eller ladda ner den nedan ”viktig information om brandskyddet och säkerheten i din bostad” och gör din egen egenkontroll i lägenheten! Om brand uppstår är grundregeln   rädda-varna-larma via 112-släck    

Glöm inte att släcka era levande ljus innan ni går hemifrån.   

Ladda ner broschyr