Erikslustvägen 18-20


På Erikslustvägen har projekteringen börjat för uppförande av en ny hyresfastighet med 41 lägenheter. Första steget är att riva den befintliga låga byggnaden och flytta elhuset, därefter påbörjas byggnation av den nya fastigheten. Det går bra att redan nu ställa sig i kö via vår intresseanmälan till hyresrätterna i detta huset. Beräknad inflyttning april 2020. I bottenplanet planeras för LSS gruppboende.

Lägenhetstyper

Lokaler

Fastigheten

Fastigheter